Advisory Board

Dansk Industri har nedsat et advisory board til at vurdere de indkomne ansøgninger til Women on Board. Advisory boardet består af en række erfarne erhvervsfolk, der alle arbejder aktivt med professionelt bestyrelsesarbejde og som indgående kender databasens målgruppe – de mindre og mellemstore virksomheder fra Dansk Industris medlemskreds – behov. Advisory boardet ved hvilke høje krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmer i en moderne og global virksomhed. Alle kandidater vurderes derfor ud fra kriterier, der afspejler virksomhedernes behov og kun de bedste kandidater bliver optaget i databasen.

 
DI – Dansk Industri     1787 KØBENHAVN V.     TLF: 3377 3377     FAX: 3377 3300     E-MAIL: DI@DI.DK