DI - Dansk Industri

Mangfoldighed i bestyrelser er vigtigt

"Women on Board er et redskab til at få mangfoldighed i bestyrelserne – både fagligt, erfaringsmæssigt og kønsmæssigt. Det handler om at rekruttere alsidige og kompetente bestyrelsesmedlemmer."

Charlotte Rønhof, underdirektør i DI - Dansk Industri

Bestyrelsens samlede kompetenceprofil er omdrejningspunkt for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer. Mangfoldighed i kompetencerne skal derfor være at finde i bestyrelseslokalerne. En mangfoldigt sammensat bestyrelse vil være bedst egnet til at lede virksomheden. En bestyrelse, som er sammensat af forskellige kompetencer, der komplementerer hinanden vil stå stærkere end en bestyrelse, hvor alle medlemmer ligner hinanden og tænker ens. Det handler om at danne den optimale sammensætning af bestyrelsesmedlemmer i forhold til at lede virksomheden fremadrettet og skabe de ønskede resultater.

Det gælder også for mindre – og mellemstore virksomheder, og derfor stiller Dansk Industri et redskab til rådighed til virksomhederne for at sikre at muligheden for at øge andelen af kvinder i bestyrelser er inden for rækkevidde.

 
DI – Dansk Industri     1787 KØBENHAVN V.     TLF: 3377 3377     FAX: 3377 3300     E-MAIL: DI@DI.DK