Tilbage


Arbejde
Bechgaard Consult ApS
Tuborg Havnepark 8, 1tv
2900 Hellerup
Tlf.: +45 39 62 88 91
Mobil: +45 39 62 88 91
helle@bechgaardconsult.dk
Privat
Tuborg Havnepark 8, 1tv
2900 Hellerup
Tlf.: +45 39 62 88 91
Mobil: +45 39 62 88 91
helle@bechgaardconsult.dk

Født: 1945
                                                                             

Kompetencer
 • Bestyrelseskompetence fra børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber siden 1990
 - 
 • International strategisk ledelse og forretningsudvikling
 - 
 • Kommercialicering af viden, herunder konceptsalg
 - 
 • Innovation og produktudvikling
 - 
 • Entrepreneurship, grundlægger af bioteknologisk virksomhed
 - 
Uddannelse
 • Lic.pharm., medicinalkemi, Danmarks Farmaceutiske Universitet
 -  1973
 • Cand.pharm., Danmarks Farmaceutiske Universitet
 -  1969
Ansættelse
 • Helle Bechgaard er professionelt bestyrelsesmedlem og adm. direktør, Bechgaard Consult ApS
2004  - 
 • Adm. dir Plougmann & Vingtoft A/S
1999  -  2003
 • Koncernchef og adm.direktør, Arator a/s
1999  -  2003
 • Senior Vice President, Nycomed Pharma AS, Oslo
1997  -  1999
 • Sektordirektør, Immunologi, Statens Seruminstituttet
1996  -  1997
 • Adm. direktør, Peptech Group Ltd.
1992  -  1996
 • Adm. direktør, Benzon Pharma A/S
1985  -  1991
 • Funktionschef, Alfred Benzon A/S
1973  -  1984
Bestyrelsesposter
 • Bestyrelsesmedlem, Bollerup Jensen A/S
2011  -  2014
 • Bestyrelsesmedlem i Medisize OY, Finland
2008  -  2011
 • Formand, Akademiet for Tekniske Videnskabers Tænketank
2007  -  2011
 • Præsidium medlem, Akademiet for Tekniske Videnskaber
2011  -  2014
 • Bestyrelsesmedlem, Olave Baden-Powell Society, London
2008  -  2014
 • Bestyrelsesmedlem for Fonden Baltic Development Forum
2004  - 
 • Bestyrelsesmedlem i Avesthagen Ltd, Indien
2008  -  2008
 • Næstformand Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
2007  -  2015
 • Formand i Avesta Nordic Research Pvt Ltd, Bangalore
2005  -  2007
 • Bestyrelsesmedlem i CEPOS, Center for Politiske Studier
2004  -  2007
 • Bestyrelsesmedlem i Eksport Kredit Fonden
2003  -  2010
 • Bestyrelsesmedlem i Danish American Business Forum
2003  -  2007
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse
2002  -  2007
 • Formand i A&P Arnason ehf, Reykjavik
1999  -  2003
 • Bestyrelsesmedlem i Radiometer A/S
1996  -  2004
 • Bestyrelsesmedlem i Coloplast A/S
1990  -  2004
 • Næstformand for repræsentantskabet i Danmarks Nationalbank, medlem siden 1989 og formand 1991
1989  -  2015
Andre aktiviteter
 • External Executive Counsellor, AS3 Nordic Executive
2014  -  2017
 • External advisor IFU, The Industrialisation Fund for Developing Countries
2005  - 
 • Advisory Board, www.womenonboard.dk, Dansk Industri, DI
2006  - 
 • Medlem af Advisory Board i Deltaq A/S
2010  -  2012
 • Medlem af Advisory Board i Global Girls Fund (World Association of Girl Guides & Girl Scouts, London)
2009  -  2014
 • Formand for Akademiet for Tekniske Videnskabers Tænketank, medlem siden 2004 og formand fra 2007
2007  -  2011
 • ScanBalt-Borderless Biotech, Expert Council
2005  -  2008
 • Advisory Boardmember i Nordea Thematic Fund of Funds
2001  -  2004
 • Medlem af Advisory Board, Børnehjæplsdagen
2005  -  2010
Sprog
Branche

Find andre kandidater med en lignende profil:
Kompetence Stilling
Branche
Region
 
DI – Dansk Industri     1787 KØBENHAVN V.     TLF: 3377 3377     FAX: 3377 3300     E-MAIL: DI@DI.DK