Tilbage


Arbejde
Aarhus Taxa og de dertil hørende fire selskaber
Sommervej 10
8210 Aarhus V
Tlf.: +45 8948 4860
ad@aarhus-taxa.dk
www.aarhus-taxa.dk www.horsens-taxa.dk
Privat

Født: 1974
                                                                             

Kompetencer
 • Bestyrelseserfaring som bestyrelsesformand, næstformand og bestyrelsesmedlem
 - 
 • Forretningsudvikling
 - 
 • Vækst
 - 
 • Erhvervsjura
 - 
 • Organisations- og personaleudvikling
 - 
 • Økonomi
 - 
 • Transportsektoren
 - 
Uddannelse
 • To bestyrelsesuddannelser
 - 
 • To ledelsesuddannelser, herunder en executive MBA i forandringsledelse
 - 
 • Advokatuddannelsen
 - 
 • Cand. merc.-fag (sideløbende med jurastudiet)
 - 
Ansættelse
 • Astrid Donnerborg er adm. direktør for Aarhus Taxa og de dertil hørende fire selskaber
 - 
 • Direktør/ansvarlig for FS Finans/Finansiel Stabilitet i Odense - Nova Bank Fyn A/S/FS Finans A/S/Finansiel Stabilitet A/S
 - 
 • Adm. direktør - LHN
 - 
 • Overordnet ansvarlig for bl.a. HR, jura, personaleadministration - Vestfrost-koncernen
 - 
 • Advokat (L) - Ret & Råd
 - 
Bestyrelsesposter
 • Bestyrelsesmedlem, DI Transport (igangværende)
 - 
 • Næstformand, FFV-koncernen (igangværende)
 - 
 • Bestyrelsesformand, Dansk Revision Århus A/S
 - 
 • Bestyrelsesmedlem, Dansk Pantebrevsforening
 - 
 • Bestyrelsesmedlem, LHN´s fond
 - 
Andre aktiviteter
 • Medlem af Redaktionskomitéen for Lov og Ret
 - 
 • Medlem af direktørgruppen, Dansk Landbrugsrådgivning
 - 
 • Medlem af Advisory Board, Syddansk Kvæg
 - 
Sprog
 • Engelsk - på forhandlingsniveau
 - 
 • Tysk - på forhandlingsniveau
 - 
 • Fransk - kendskab til fransk
 - 
 • De nordiske sprog - forstås
 - 
 • Russisk - begynderniveau
 - 
Branche
 • Transportsektoren
 - 
 • Rådgivningsvirksomheder
 - 
 • Industrielle virksomheder
 - 
 • Den finansielle sektor
 - 
 • Kæder, interesseorganisationer og erhvervsdrivende foreninger
 - 
 • Advokatbranchen
 - 
 • Dansk landbrug
 - 

Find andre kandidater med en lignende profil:
Kompetence Stilling
Branche
Region
 
DI – Dansk Industri     1787 KØBENHAVN V.     TLF: 3377 3377     FAX: 3377 3300     E-MAIL: DI@DI.DK