Tilbage


Arbejde
Ghetto repræsentant
Privat
Galionsvej 25, 2. th.
1437 København K
Tlf.: 33 31 27 66
Mobil: 40 64 89 23

Født: 1963
                                                                             

Kompetencer
 • Strategiudvikling og implementering
 - 
 • Bestyrelseserfaring
 - 
 • Ledelse
 - 
 • Organisationsudvikling
 - 
 • Konceptudvikling
 - 
 • International ledelseserfaring
 - 
 • Public affairs
 - 
Uddannelse
 • E*MBA from Skandinavien International Management Institute (SIMI)
2000  -  2000
 • Strategisk Sikkerhedspolitisk kursus (SIKU), Forsvarschefens sikkerhedspolitiske kursus
2006  -  2006
 • Orchestrating Winning Performance I IMD Lausanne Schweiz
2003  -  2003
 • Specialist i arbejds - og organisationspsykologi
2003  -  2003
 • LinKS (Leadership in the Knowledge Society) på INSEAD. Toplederprogram for ledere i den private/offentlige sektor
2000  -  2000
 • Løbende individuel supervision
1994  - 
 • Diverse interne lederprogrammer i DI
1994  - 
 • Cand.psych. fra Københavns Universitet med organisationsudviklingspsykologi som speciale
 -  1991
 • Summer Session på University of California, Berkeley
1982  -  1982
 • HF eksamen fra Greve Gymnasium
1982  -  1982
Ansættelse
 • Bolette Christensen er udpeget af regeringen til Ghetto repræsentant
2017  - 
 • CEO i BØRNEfonden
2011  -  2017
 • Direktør i DI - medlem af DIs Eksekutiv Komité
2008  -  2011
 • Vicedirektør i Dansk Industri
2003  -  2008
 • Ledelsesudviklingschef i Dansk Industri
1994  -  2003
 • Lederudviklingschef for Personlig Udvikling i Baltica Forsikring A/S
1993  -  1994
 • Lederudviklingskonsulent i Afdelingen for Personlig Udvikling i Baltica Forsikring A/S
1990  -  1993
 • Udarbejdelse af psykisk arbejdsmiljøundersøgelse på Sygehusvaskeriet i Frederiksborg Amt (FASVA)
1989  -  1989
 • Ekstern konsulent i DA-Lederuddannelse
1988  -  1989
 • Pædagogisk medhjælper/vikar på Brandholmskolen, en amtskommunal specialskole for 17-21 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder
1983  -  1989
 • Pædagogisk medhjælper i en vuggestue på Nørrebro
1982  -  1983
Bestyrelsesposter
 • Bestyrelsesmedlem, Voluntas Gruppen
2016  - 
 • Bestyrelsesmedlem, IDFG en del af Margin Gruppen (Ghana)
2015  - 
 • Formand for HF &BVUC Nordsjælland 20
 - 
 • Konstitueret formand, Brandts Museum
2015  - 
 • Bestyrelsesmedlem, Danish Ghanaian Heart Hospital
2015  - 
 • Bestyrelsesmedlem, Fonden for social økonomiske virksomheder
2010  -  2013
 • Bestyrelsesformand, C:ntact-fonden
2006  -  2015
 • Bestyrelsesformand, Greve Gymnasium og medlem af bestyrelsen siden 2005
2006  -  2014
 • Bestyrelsesmedlem, Sparinvest foreningerne
2007  -  2011
 • Bestyrelsesmedlem, Industriens Uddannelsesfond
2006  -  2008
 • Bestyrelsesmedlem, kvindecenterfonden Dannerhuset
2002  -  2009
 • Bestyrelsesmedlem, Symbion Fonden
2002  -  2008
Andre aktiviteter
 • Medlem af Kenjin and Tatsujin Council (Ashinaga er en japansk non-profit organisation)
2014  - 
 • Medlem af UdviklingsPolitisk Råd
2015  -  2017
 • Medlem af Advisory Board for SAMF, Københavns Universitet
2015  - 
 • Medlem af Advisory Board for International Business and Politics, Copenhagen Business School
2015  - 
 • Medlem af Advisory Board of Faculty of Arts, Aarhus University
2012  -  2015
 • Formand for den videnskabelige komite under Industriens Realkredit Fond
2006  -  2009
 • Næstformand i foreningen "Rehabiliteringscentret for Etniske Kvinder i Danmark".R.E.D. er et rehabiliteringscenter for etniske kvinder i Danmark mellem 18 og 25 år på flugt fra et tvangsægteskab
2004  -  2006
 • Medlem af Kvinder for Indflydelse
2008  -  2008
 • Medlem af repræsentantskabet for Teknologisk Institut
2006  -  2008
 • Censor i det erhvervsøkonomiske censorkorps
2008  -  2008
 • Medlem af VL 17 - formand for komiteen, 2005-2006
2003  -  2006
 • The MDG3 Champion Network - nedsat af Udviklingsminister Ulla Tørnæs
2008  -  2010
 • Medlem af Patientstøtteudvalget, Kræftens Bekæmpelse
2008  -  2010
 • Medlem af Aftagerpanel for psykologi på København Universitet
2007  -  2010
 • Censor ved det landsdækkende censorkorps i Psykologi ved Universiteterne i Danmark
2006  -  2010
 • Medarrangør af gruppen "Kvinder ved Bordet"
1995  -  2009
 • Medlem af Country Representive for EWMD Denmark (European Womens Management Development Network)
1993  -  1998
Sprog
 • Engelsk - flydende
 - 
Branche

Find andre kandidater med en lignende profil:
Kompetence
Stilling
Branche
Region
 
DI – Dansk Industri     1787 KØBENHAVN V.     TLF: 3377 3377     FAX: 3377 3300     E-MAIL: DI@DI.DK