Tilbage


Arbejde
HMN Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
Tlf.: +45 62 25 91 00
Mobil: +45 21 43 10 55
ssj@naturgas.dk
Privat
Markmandsgade 2, 5. th.
2300 København S
Mobil: +45 21 43 10 55
susanne.juhl@gmail.com

Født: 1971
                                                                             

Kompetencer
 • Bestyrelseserfaring
 - 
 • Politiske og lovgivningsmæssige forhold
 - 
 • IT (strategi og udviklingsprojekter)
 - 
 • Digitalisering
 - 
Uddannelse
 • Executive MBA (Master of Business Administration), Imperial College Business School, London
2018  -  2019
 • Cand.scient.pol., Aarhus Universitet
1989  -  1999
 • M.Sc., London School of Economics and Political Science
1995  -  1996
 • Fulgt og afsluttet fag ved Det humanistiske Fakultet (europæisk etnologi samt europæisk integrations historie kombineret med engelsk og tysk), Københavns Universitet
1991  -  1992
 • Matematisk-fysisk student, Marselisborg Gymnasium, Aarhus
 -  1989
 • Bestyrelsesuddannelse: Board Leadership Masterclass, CBS Executive, København
 -  2015
 • Masterclass Gas Pricing Strategies, Energy Delta Institute, Düsseldorf
 -  2013
 • CBS Sommerskole, Regnskabsanalyse og kreditvurdering og Corporate Finance
 -  2013
 • Performance Management, studietur til New York, Rambøll Management
 -  2010
 • Climate Change Science, Impact and Responses, Imperial College, London
 -  2008
 • Implementing Innovation and Change, University of Chicago, Graduate School of Business
 -  2007
 • Projektlederuddannelse, Økonomistyrelsen/Implement
 -  2003
 • Statens Førlederuddannelse, Forvaltningshøjskolen
 -  2001
Ansættelse
 • Susanne Juhl er adm. direktør i HMN Naturgas I/S
2012  - 
 • Direktør, Kort- og Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet
2011  -  2012
 • Afdelingschef for national energi- og klimapolitik samt økonomi og koncernstyring (herunder etablering og opstart af ministeriet), Klima- og Energiministeriet
2007  -  2011
 • Vicedirektør, Energistyrelsen
2005  -  2007
 • Økonomichef, Vejdirektoratet
2003  -  2005
 • Direktionssekretær, Økonomistyrelsen
2001  -  2003
 • Fuldmægtig, Finansministeriet
1998  -  2001
 • Studentermedhjælp/researcher, PLS Consult/Rambøll Management (og ved Rambølls engelske datterselskab, mens jeg studerede i London)
1993  -  1997
Bestyrelsesposter
 • Bestyrelsesmedlem, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
2017  - 
 • Bestyrelsesmedlem, Politiken Fonden og Politiken Holding A/S
2016  - 
 • Medlem af Præsidiet (bestyrelsen) for Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)
2016  - 
 • Bestyrelsesformand fra oktober 2013 (bestyrelsesmedlem fra juni 2012) for Dansk Gasteknisk Center A/S, som HMN Naturgas ejer sammen med de andre danske gasselskaber. Dansk Gasteknisk Center A/S er en teknologisk servicevirksomhed med ca. 35 medarbejdere inden for energi og miljø med fokus på anvendelse af naturgas og grønne gasser.
2012  - 
Andre aktiviteter
 • Medlem af advisory board for DTU Management Engineering
2014  -  2016
 • Medlem af Interessentforum, Energinet.dk (udpeget af klima-, energi- og bygningsministeren som naturgasbranchens repræsentant)
2012  -  2014
 • Medlem af bestyrelse/interessentfora, Statens IT
2009  -  2012
 • Tilforordnet, Regeringens Klimakommission
2008  -  2010
Sprog
 • Engelsk flydende (læse, skrive, tale, forstå)
 - 
 • Svensk læses flydende
 - 
 • Tysk læses udmærket/fagligt, tales på turistniveau
 - 
Branche

Find andre kandidater med en lignende profil:
Kompetence Stilling
Branche
Region
 
DI – Dansk Industri     1787 KØBENHAVN V.     TLF: 3377 3377     FAX: 3377 3300     E-MAIL: DI@DI.DK